Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Filer för nedladdning » Kryptoblog

Filer för nedladdning

På den här sidan finns det möjlighet att ladda ner diverse filer jag skapat.

rc4_gen.py
En enkel implementation i Python av strömkryptot RC4. Implementationen använder Pythons generatorfunktionalitet för att skapa ett objekt som leverar ett nytt nyckelvärde varje gång funktionen anropas.

Release 1.01 (2008-04-13):
rc4_gen.py.gz
Storlek: 1539 Bytes
MD5 (rc4_gen.py.gz) = b5ac9ef8e1f824abb5332be81913676e

rc4.lua
En enkel implementation av strömkryptot RC4 i programspråket Lua.

Release 0.1 (2009-01-30):
rc4.lua.gz
Storlek: 1514 Bytes
MD5= 58034a838dff22acdbc4d6fbc79d1a54

gen_randfiles.py
Ett program för att generera en uppsättning filer med en given storlek fyllda med slumpmässiga Bytes. Ett exempel:

>./gen_randfiles.py -l 10 -n 5 -f kryptoblog
>ls -als
...

8 <del>rw</del>rw-r-- 1 js staff 10 29 Sep 22:48 kryptoblog0 8 <del>rw</del>rw-r-- 1 js staff 10 29 Sep 22:48 kryptoblog1 8 <del>rw</del>rw-r-- 1 js staff 10 29 Sep 22:48 kryptoblog2 8 <del>rw</del>rw-r-- 1 js staff 10 29 Sep 22:48 kryptoblog3 8 <del>rw</del>rw-r-- 1 js staff 10 29 Sep 22:48 kryptoblog4

Release 1.0 (2008-09-30):
gen_randfiles.py.gz
Storlek: 1641 Bytes
SHA1= 4b13c88bdc4f5dca8ea4f800c5aeaac13acb68b6

rule30.py
Ett enkelt program som implementerar Stephen Wolframs cellautomat med uppdateringsregel 30. Programmet innehåller egentligen en klass för en endimensionell cellautomat av godtycklig storlek och med godtycklig uppdateringsreglel med åtta tillstånd.

Release 0.1 (2008-10-14):
rule30.py.gz
Storlek: 1641 Bytes
SHA1= 6f7f9ef88be166e2d8ceda9e632b2cca89d1901d

rule30.v
Ett IP-core i Verilog 2001 som implementerar Stephen Wolframs cellautomat med uppdateringsregel 30. Konstruktionen implementerar en automat med 32 celler. och klara att generera PRNG-data i upp mot 1.6 GByte/s i en billig FPGA.
(Denna fil är hostad på InformAsic ABs webbplats.)

Release: 2008-10-17
Fil: Rule 30_2008-10-17.tgz
Storlek: 10612 Bytes
SHA1 = dba4425c96107a71f0933d2b389e5f01801c5c7f

snow..py
En Pythonklass som implementerar strömkryptot Snow 2.0. Klassen stödjer både 128- och 256-bit nycklar.

Release 1.1 (2008-11-03):
snow.py.gz
Storlek: 11109 Bytes
SHA1= 30236674fc58ea0148570fc9f451f0295d4d7289

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.