Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Öppen utfrågning om IT-säkerhet » Kryptoblog

Öppen utfrågning om IT-säkerhet

March 31st, 2008 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Riksdagens utskott Trafikutskottet och försvarsutskottet anordnar en öppen utfrågning om IT-säkerhet. Utskotten skriver i inbjudan att:


IT-säkerhet är en viktig del i den fortsatta IT-utvecklingen där beroendet av IT-system i såväl offentlig som privat sektor alltmer ökar. Enligt vissa studier är mer än 99 procent av det svenska samhällets kritiska infrastruktur beroende av Internet som den stora bäraren av information.

Användningen av IT, som är väl integrerat i vårt samhälle, gör att frågor om tillit och säkerhet i våra IT-system måste beaktas inom alla samhällsområden och sektorer för att människor ska kunna känna förtroende för tekniken, för myndigheter och för e-förvaltningen. Det breda informationssäkerhetsarbetet i samhället och statens roll i detta är en fråga som kräver fortsatt och kontinuerlig analys, inte minst givet den snabba utveckling som kännetecknar IT-området.

Trafikutskottet och försvarsutskottet har därför tagit initiativ till en öppen utfrågning för att inhämta information om de aktuella utmaningarna på IT-säkerhetsområdet samt om vad som görs och behöver göras för att trygga säkerheten i den fortsatta utvecklingen av IT-samhället.

Utfrågningen inkluderar ett antal presentationer, bland annat kommer följande personer att hålla en presentation:


9.05-9.15 De samhällskritiska systemens sårbarhet
Dan Larsson, informationssäkerhetsexpert, Försvarets radioanstalt (FRA)

9.15-9.25 Hälsoläget på Internet i dag
Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)

9.25-9.35 Nätangrepp – Trender och åtgärder
Kurt Erik Lindqvist, vd, Netnod Internet Exchange AB

9.35-9.50 Handlingsplan om informationssäkerhet
Ingvar Hellquist, chef informationssäkerhetsenheten, Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

9.50-10.05 Säker och robust elektronisk kommunikation
Anders Johanson, chef, nätsäkerhetsavdelningen
Stefan B. Grinneby, chef för Sitic (Sveriges it-incidentcentrum)
Post- och telestyrelsen (PTS)

10.20-10.30 Kampanjen Surfa Lugnt – erfarenheter och utmaningar
Roland Ekström, projektledare, Kampanjen Surfa Lugnt

10.30-10.40 Internetframsyn och IT-säkerhet
Östen Frånberg, projektledare, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
(Internetframsyn är ett IVA-projekt om Internets framtidsfrågor)

Utfrågningen sker i Andrakammarsalen i Riksdagen och startar 09:00. Det kommer även att sändas webb-TV från utfrågningen och den startar 08:50. URL:en till webb-TV kommer att publiceras på sidan om utfrågningen.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.