Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Forskning om FOSS som utopi » Kryptoblog

Forskning om FOSS som utopi

July 5th, 2007 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

(Ok, detta handlar inte direkt om IT-säkerhet…)
I den utmärkta tidskriften Tvärsnitt hittade jag en blänkare om ett arbete inom sociologi kallat Fri och öppen programvara – en studie om de nya utopisterna:


De som utvecklar öppen källkod och delar filer på Internet utmanar synen på ägande. Sociologen Carl Göran Heidegren har studerat en rörelse vars idéer har omvälvande sprängkraft. Han säger sig ha funnit de moderna utopisterna.

Carl-Göran Heidegren har ställt frågor till medlemmar i Svenska Linuxföreningen, som samlar drygt 3000 förespråkare för öppen programvara. Studien ingår i ett större projekt om så kallade livsföringsmodeller bland unga.

Värden som frihet, frivillighet och öppenhet slog an hos Linuxanvändarna. De värdena var viktigare för dem att försvara än att ha kul. Men lika högt skattades värdet av samarbete och gemenskap. Linuxföreningens medlemmar fann en glädje i att gratis dela med sig av sina kunskaper, visar studien.

En stor del av Linuxföreningens medlemmar, i synnerhet de under 25 år, tyckte att principerna borde ligga till grund för en ny samhällsform. Här blir undersökningen särskilt intressant, menar Carl Göran Heidegren. Dragna till sin spets sätter den här sortens värderingar principer om patenträtt, copyright och ägande i gungning. Vad kan ägas, vad kan skyddas för insyn och vad ska vara tillgängligt för alla?

– Hela projektet öppnar sig mot nya utopier. Helt klart är att Linuxanvändarna ställer högre krav på transparens i samhället. De söker mer öppna former för olika verksamheter än den traditionella slutenheten som präglar vissa områden av vårt samhälle, säger Carl-Göran Heidegren.

Projektledaren för studien är alltså Carl-Göran Heidengren, docent och lektor i Sociologi vid Lunds Universitet.
Carl-Göran Heidengren
Enligt en sida på institutionen för Sociologi i Lund skall det finnas ett working paper från projektet. Dock lyckas jag inte hitta det tillgängligt på nätet.

Hittar någon en länk till arbetsartikeln skulle jag uppskatta om ni skickade den. Det skulle vara intressant att få läsa vad Carl-Göran och hans grupp kommer fram till vad gäller synen på frihet, öppenhet och tillgänglighet även för information, ex Wikipedia och kopplingen till personlig integritet. (Och då fanns det en koppling till IT-säkerhet i alla fall…)

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.