Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Forskning » Kryptoblog

Posts Tagged ‘Forskning’

Implementera Keccak och tävla om en Himitsu-Bako

February 2nd, 2010

Teamet bakom SHA-3 kandidaten, hashfunktionen Keccak har utlyst en implementationstävling:


We are looking for implementations of Keccak on exotic platforms!

We offer a prize for the most interesting implementation of Keccak on: – Graphic cards/GPU
– Embedded processors, (e.g. ARM, Cell processor…)
– any other analog/digital computing device


The price consists in a Himitsu-Bako (secret box, http://en.wikipedia.org/wiki/Himitsu-Bako).

Who wins the prize will be decided by consensus in the Keccak team. We will internally use a system of points. Some hints: – Fast implementation get more points – Uncommon devices get more points

We give freedom in the way Keccak is used. It is allowed to implement, for instance, tree hashing or batch hashing (several messages hashed in parallel), instead of plain sequential hashing, to take advantage of parallel computing and get better performance.

The results and source code must be publicly available on an URL that is sent to |keccak| /-at-/ |noekeon| /-dot-/ |org| before June 30, 2010 at 12:00 GMT+2. No specific licensing condition is requested (pick up the one you like!) We reserve the right to extend this deadline in the absence of interesting results. Otherwise, the winner will be announced during the Rump session of the second SHA-3 candidate conference in Santa Barbara.

Priset de pratar om är en sådan här:
Puzzle box

En implementation i Erlang kanske vore något (LinusN, Alu)?

A5/3-attacken publicerad

January 12th, 2010

Den nya attack på kryptot A5/3 i 3G jag tidigare bloggat om har nu publicerats på IACR. A Practical-Time Attack on the A5/3 Cryptosystem Used in Third Generation GSM Telephony (här är pdf-version av artikeln) av Orr Dunkelman, Nathan Keller och Adi Shamir är klart intressant läsning. Författarna skriver i sin sammanfattning att:

The privacy of most GSM phone conversations is currently protected by the 20+ years old A5/1 and A5/2 stream ciphers, which were repeatedly shown to be cryptographically weak. They will soon be replaced in third generation networks by a new A5/3 block cipher called KASUMI, which is a modified version of the MISTY cryptosystem.

In this paper we describe a new type of attack called a sandwich attack, and use it to construct a simple distinguisher for 7 of the 8 rounds of KASUMI with an amazingly high probability of $2**-14.

By using this distinguisher and analyzing the single remaining round, we can derive the complete 128 bit key of the full KASUMI by using only 4 related keys, 2**26 data, 2**30 bytes of memory, and 2**32 time.

These complexities are so small that we have actually simulated the attack in less than two hours on a single PC, and experimentally verified its correctness and complexity. Interestingly, neither our technique nor any other published attack can break MISTY in less than the 2^**128 complexity of exhaustive search, which indicates that the changes made by the GSM Association in moving from MISTY to KASUMI resulted in a much weaker cryptosystem.

Eller om man vill sammanfatta det ännu mer: AJ!.

Samtidigt skall man påpeka att attacken ändå kan vara praktiskt svår att genomföra. Som författarna skriver: However, the new attack uses both related keys and chosen messages, and thus it might not be applicable to the specific way in which KASUMI is used as the A5/3 encryption algorithm in third generation GSM telephony. Att säkerheten skulle hänga på att inte kunna tvinga fram fyra olika nycklar och meddelanden av en viss typ låter dock inte bra.

Det skall bli intressant att se hur ETSI SAGE och 3GPP reagerar på detta resultat. Det var ETSI SAGE som specificerade KASUMI baserat på Mitsubishis blockkrypto MISTY1. Enligt Wikipedia är de ändringar som gjordes för att underlätta effektiv implementation i hårdvara.

Det vore dessutom intressant att höra vad författarna till exempelvis den här artikeln eller den här artikeln anser. Speciellt den senare hävdar att KASUMI är en bra PRNG, vilket den nya attacken väldigt tydligt motsäger.

Ny attack på AES

May 24th, 2009

På Eurocrypt presenterades tydligen ett arbete av Alex Biryukov, Dmitry Khovratovich och Ivica Nikoli´c som visar på en ny attack mot AES-256. Deras presentation AES-256 Is Not Ideal ser ut att visa att med kopplade nycklar (related keys) går det att urskilja en sekvens genererad med AES från en slumpmässig sekvens.

Jag begriper för lite av den kortfattade presentationen för att avgöra hur mycket bättre deras resultat är en den bästa kända attacken med 26 related keys, 2**114 data och 2**173 time. Enligt en kommentar på Cryptography-listan hävdade författarna vid sin presentation att det nu finns praktisk möjlighet att bryta hashfunktioner byggda på round-funktionen i AES. Detta gör resultatet intressant för den pågående SHA-3-tävlingen då flera av kandidaterna lånar delar av eller hela round-funktionen.

Författarnas artikel om sin nya attack är tydligen godkänd för CRYPTO 2009, så om inte förr så vet vi mer i slutet av Augusti.

Trolig attack på SHA-1

May 3rd, 2009

FredrikL tipsade om att det på förra veckans Eurocypt 2009s rump session presenterats vad som verkar vara en ny attack på hashfunktionen SHA-1.

Den nya attacken presenterad av Cameron McDonald, Philip Hawkes och Josef Pieprzyk har en komplexitet på 2**52 (operationer). Som forskarna påpekar är detta en stor förbättring gentemot tidigare bästa resultat, 2**63. Jämför man exempelvis med de DES-knäckare (ex COPACOBANA som byggts för att klara DES komplexitet på 2**56 är detta i samma härad och attacker är för den som har budget och tillräcklig vilja/behov möjliga att genomföra.

COPACOBANA-prototyp med FPGAer.
COPACOBANA-prototyp med FPGAer.

Det finns ännu ingen riktig artikel publicerad så det går inte att verifiera resultatet. Vidare finns det ingen egentlig skala, dvs 2**52 av vad behöver man genomföra för att knäcka SHA-1. Dock är forskarna bakom kända som seriösa forskare som tidigare publicerat ett antal artiklar och bidrag till fältet.

Om resultatet visar sig stämma är det ett signifikant resultat. För vissa typer av applikationer av SHA-1, exempelvis certifikat (beroende på hur de beräknas) skulle attacken göra det möjligt att generera falska certifikat. (Enl uppgift sätter Verisign serienumret helt slumpmässigt vilket gör det klart svårare att generera ett falskt certifikat.)

Om det inte sagts tidigare är det hög tid att (iaf för vissa användningar) migrera bort från SHA-1 och det presenterade resultatet understrycker även vikten av att NISTs SHA-3 tävling leder till minst en (den NIST antar) familj av nya hashfunktioner.

Identifiering av dokument genom att scanning

March 13th, 2009

Professor Ed Felten och hans team av forskare har precis presenterat en metod att identifiera fysiska dokument. Tekniken de använder är att helt enkelt scanna dokumenten med en vanlig scanner och detektera papprets struktur. Forskarna skriver:


This paper presents a novel technique for authenticating physical documents based on random, naturally occurring imperfections in paper texture. We introduce a new method for measuring the three-dimensional surface of a page using only a commodity scanner and without modifying the document in any way. From this physical feature, we generate a concise fingerprint that uniquely identifies the document.

Our technique is secure against counterfeiting and robust to harsh handling; it can be used even before any content is printed on a page. It has a wide range of applications, including detecting forged currency and tickets, authenticating passports, and halting counterfeit goods. Document identification could also be applied maliciously to de-anonymize printed surveys and to compromise the secrecy of paper ballots.

Ed Felten har lagt upp en bild på strukturen i ett papper sett i ett mikroskop:

Papprets struktur.

Det är två saker som jag tycker är intressanta med detta. För det första att fysiska papper skiljer sig strukturmässigt så mycket från ark till ark. Det andra är att en vanlig scanner kan användas för att detektera denna struktur. Ed Felten visar hur scannern tolkar papprets struktur med följande bild:

Struktur sedd med scanner.

Första SHA-3-konferensen genomförd

February 28th, 2009

I dag är sista dagen på SHA-3-konferensen som NIST anordnar. Än så länge har det inte dykt upp några fantastiska nyheter, och NIST har inte trots att det tidigare utlovats lagt upp sina presentationer. Dock finns ett stort antal presentationer på konferensen sida om de olika kandidaterna.

Förväntningarna från konferensen är att det skall trilla ut 10 till 15-16 kandidater (Ron Rivest har föreslagit 16 kandidater där två tas ut genom ett wildcard-system) utifrån det 50-tal kandidater som NIST fick in och accepterade vid tävlingens start. Förhoppningsvis kommer information om vilka kandidater som gått vidare inom några få dagar.

Ny version av Keccak

January 26th, 2009

Det finns nu en ny version av SHA-3-kandidaten Keccak.

Version 1.1 inkluderar ny användningsmoder och ny, mer optimerad SW-implementation. Efter att jag släppte min artikel om implementation av Keccak i FPGA har jag haft en del kontakter med skaparna av Keccak och den nya versionen av Keccak inkluderar även HW-implementation som fungerar mycket bättre.

Bra presentation om säkerheten i GSM och UMTS

January 19th, 2009

Sprang på en några år gammal men bra presentation om säkerheten i 2G- och 3G-mobilsystem.

Presentationen Design and Analysis of Cryptographic Algorithms for Mobile Communication Systems av Henri Gilbert från Orange Labs tar bland annat upp säkerheten på systemnivå såväl som algoritmer som används. Presentationen ger även en kort intro till Security Algorithms Group of Experts (SAGE), gruppen inom ETSI som arbetar med att specificera de algoritmer som används.

Om du är nyfiken på säkerheten i mobilsystem kan den här presentationen vara värd att bläddra igenom.

Återanvändning av AES för SHA-3

January 6th, 2009

Jag har ägnat nåra timmar åt att gå igenom alla specifikationer för de olika SHA-3-kandidaterna. En sak som blev ganska uppenbar är vilken framgång och vilket inflytande AES som krypto och designstrategin i den bakomliggande algoritmen Rijndael har fått.

Av de 55 kandidater som finns listade på ECRYPTs SHA-3-Zoo återanvänder inte mindre än 21 kandidater koncept, komponenter eller tom hela roundfunktionen från AES och Rijndael. Den lista jag slängt ihop ser ut som följer (det blir engelska nu då jag även klippt citat:

 • Abacus: MDS from AES.

 • Arirang: S-box from AES. MDS from AES for some versions of the hash.

 • Aurora: ShiftRows from AES.

 • Cheeta: “Inspired by AES

 • Echo: Stated goal to reuse as much of AES as possible (hence the
  name). Complete AES round reused.

 • Ecoh: AES “key wrap” reused.

 • Gr0stl. S-box and diffusion directly from AES.

 • JH: Differential propagation methodology from AES.

 • LANE: SubBytes, ShiftRows and MixColumns reused from AES.

 • Lesamnta: Reuse of the AES round as function F.

 • Luffa: “Based on Rijndael-like transform”

 • NaSHA: “Improved AES S-box.”

 • SANDstorm: AES S-box,

 • Sarmal: “An AES (or Whirlpool)-like nonlinear subround function g is used.”

 • SHAMATA: “uses one of the AES primitive functions MixColumns to incorporate the message into the internal state and a modified version of the AES round function to mix the internal state.”

 • SHAvite-3: “Iterates a round function based on the AES round.”

 • StreamHash: S-box based on AES S-box.

 • Tangle: Reuse of AES S-box.

 • Twister: MDS concept from Rijndael and S-box from AES. ShiftRows from AES.

 • Vortex: Based on Rijndael rounds.

 • Waterfall: Rijndael S-box.

Jag är inte helt säker på om detta är bra eller inte.

Å ena sidan är AES och dess ingående komponenter några av de mest välanalyserade som går att uppbringa. Detta faktum är något flera av kandidaternas skapare tar upp i sin motivering av sin kandidaters säkerhet. Implementationsmässigt är det dessutom bättre om samma programkod (funktioner) går att använda till flera saker. Speciellt för inbyggda system med hårda krav på liten kodstorlek är detta naturligtvis eftersträvansvärt.

Samtidigt kan jag inte släppa känslan av att vi riskerar att hamna i en monokultur – att säkerheten i alla dess olika delar (konfidentialitet, autenticitet, integritet) bygger på en eller ett fåtal algoritmer eller komponenter. Vad händer om S-boxen i AES faktiskt visar sig väldigt svag?

Vidare var den uttalande tanken från NIST att SHA-3-tävlingen skulle stimulera till nytänkande och uppmuntra till att hitta nya koncept för att bygga hashfunktioner. Att det sker ett rejält brott mot Merkle-Damgård är uppenbart, men nu är det istället AES och Rijndael. Är det bra eller dåligt?

Det verkar dock som de flesta verkligen försökt att tänka i nya banor. I min snabbläsning hittade jag för övrigt att tre kandidater (Abacus, Keccak och Luffa) bygger på de nya (relativt färska 😉 svampfunktionerna. Dessutom såg jag bara tre kandidater (Chi, DynamicSHA, DynamicSHA2) är direkta utökningar av SHA-1 och SHA-2.

Lite SHA-3-status

December 31st, 2008

Aktiviteterna med SHA-3 rullar på även under jul och nyår.

Randall Farmer har publicerat en ny version av Skein som använder SSE2-instruktioner i 32-bitmod för att accelerera algoritmen. Den nya koden når 23 cykler/byte. Jag testade lite snabbt att kompilera och köra koden på min Macbook.

Koden kompilerade utan några som helst problem och med O3optimering fick jag följande timingresultat (2 GHz Intel Core 2 Duo med 4 MByte cache och 2 GByte RAM kompilerad med i686-apple-darwin9-gcc-4.0.1 (GCC) 4.0.1 (Apple Inc. build 5488)):

#/usr/bin/time ./skein
75.32 real 74.89 user 0.17 sys

Jean-Philippe Aumasson har publicerat en ny, hårdbantad version av BLAKE-32. Den nya koden är på ca 200 rader, ca 6 kByte källkod inkl kommentarer. Denna kod är dock ej avsedd för att nå hög prestanda.

Vad gäller analysstatus har följade kandidater så här långt fallit:


Boole
DCH
EnRUPT
HASH 2X
MCSSHA-3
NKS2D
Ponic
Sgàil
Spectral Hash
Vortex
WaMM
Waterfall

Notera att NIST än så länge inte eliminerat dessa från kandidatlistan, utan det är på maillistan sha-forum och webbsidor som Skeins Engineering Comparison och ECRYPTs SHA-3 Zoo denna information kommer ifrån.

I vissa fall har skaparen av hashfunktionen (Waterfall och WaMM) officiellt dragit tillbaka sin kandidat, men i andra fall (EnRUPT) pågår diskussioner om att försöka hitta modifieringar för att reparera kandidaterna mot upptäckta problem.