Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Svenska Linuxföreningens yttrande om e-legitimation » Kryptoblog

Svenska Linuxföreningens yttrande om e-legitimation

November 30th, 2008 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Svenska Linuxföreningen har kommit med ett yttrande angående Finansdepartementets slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar. I sitt yttrande påpekar föreningen vikten av att e-legitimationen bygger på en öppen standard. Föreningen skriver:


Statens lösningar för e-legitimation har under lång tid inte alls fungerat bra. De stängda lösningar man valt har under olika perioder inte alls fungerat för användare av flera olika operativsystem. Skall en e-legitimation fungera för alla så krävs det att den är baserad på en öppen standard så att alla nuvarande och kommande plattformar kan klara av att implementera stöd för en svensk elektronisk legitimation.

Låser man fast sig i dagens system så riskerar man att få en lösning som inte är framtidssäker och där kostnaderna blir högre än genom att använda en öppen standard som befrämjar konkurrensen och leder till att många leverantörer slåss på marknaden för att erbjuda lösningar till kostnadseffektiva prisnivåer.

Jag hittar inte rapporten hos finansdepartementet, däremot hittar jag en rapport med samma titel hos Verva.

Jag håller helt med Svenska Linuxföreningen i sitt yttrande, och det av två skäl:

  1. Jag tror att öppna standarder, med ökade möjligheter till genomlysning och analys ger oss säkrare och därmed bättre standarder.

  2. En proprietär standard riskerar att ställa krav på användarna och meborgarna – exempelvis vilka typer av system och program som används. Därmed riskerar en proprietär standard att att stänga ute medborgare från att kunna kommunicera säkert på ett sätt jag inte tror att man riskerar få med en öppen standard

Jag tycker att det är bra att organisationer som Svenska Linuxföreningen engagerar sig i den demokratiska processen på det sätt de gör och hjälper till att driva fram bättre lösningar.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

1 comment

  1. robbox says:

    Själva tekniken med personliga e-legitimationer om man inte den nu utfasade CBT klienten från bankerna bygger på öppna standarder. Certifikatet formatet är exempelvis svensk standard SS 61 43 31 osv.

    Det är betalningsmodellen som är speciellt riktad och tilltalande för bankerna. Den betalar hela infrastrukturen för bankerna, samt att den inte går att använda till något annat genom att e-tjänsteägarna behöver betala för att få tillgång till spärrlista eller spärrinformationen för varje personlig e-legitimation.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.