Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Interpellation om IT-säkerhet » Kryptoblog

Interpellation om IT-säkerhet

December 10th, 2007 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Riksdagsledamot Désirée Liljevall (S) har skrivit en intressant interpellation om IT-säkerhet.
Désirée Liljevall

2007/08:278 Nationell Internetsäkerhet


av Désirée Liljevall (s)

till statsrÃ¥det Ã…sa Torstensson©

Sverige är en stolt IT-nation. Vi har en hög andel hushåll med Internetuppkopplade datorer, myndigheterna ger service och information på nätet dygnet runt och den tekniska utvecklingen gör att allt fler har tillgång till snabbt, eller till och med mycket snabbt, bredband. Internet som arbetsverktyg är väl använt av människor i alla delar av samhället. Det här är en positiv utveckling. Desto allvarligare är det att larmrapporterna om dålig IT-säkerhet hörs allt oftare. Kunskapsbristen om vikten av Internetsäkerhet är skriande. Riksrevisionen kom med en rapport i ämnet i juni, Krisberedskapsmyndigheten har rapporterat i frågan ett par gånger i höst. Svenska myndigheter är inte samordnade, de har undermåligt skydd och de anställda vet för lite hur de ska agera för att skydda sina IT-system och den information de har.

För en enskild datoranvändare räcker det med ett klick på ”fel” länk i ett e-postmeddelande eller på en hemsida för att datorn ska bli kapad och hamna i ett så kallat botnet. Via dessa nät av tusentals datorer kan kriminella skicka spam, störa hela IT-system, stjäla information och så vidare. Eftersom datorerna finns i många olika länder är det svårt att hitta de kapade datorerna för att bromsa utvecklingen och komma åt brottslingarna.

En organiserad Internetattack skulle kunna slå ut stora delar av vårt samhälle. Det mest kända exemplet på hur informationssäkerheten i ett helt land äventyras är när Estland i våras beslutade att flytta en staty från andra världskriget från en plats i Tallinn till en annan. Landets regeringskansli, flera myndigheter och riksmedierna utsattes då för organiserade överbelastningsattacker. Sverige har mycket dålig beredskap för att skydda sig från en sådan attack.

Mot bakgrund av vad som anförts undrar jag vad statsrådet tänker göra för att skydda svenska myndigheters IT-system från Internetattacker.

Désirée Liljevall har uppenbarligen läst på, gissningsvis bland annat rapporten Sveriges beredskap mot nätangrepp som KBM presenterade i slutet av november. Det skall bli spännande att se vad Åsa Torstensson svarar på interpellationen. Den är så bra att jag verkligen hoppas att den inte avfärdas utan tas på allvar av ministern.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

1 comment

  1. Hej!
    Jag är glad att du uppskattar min interpellation! Internetsäkerhet är en oerhört viktig fråga.

    Det kommer att bli spännande att debattera mot Torstensson i morgon. Följ gärna debatten på tv.

    Mvh

    Désirée Liljevall

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.