Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Nytt förslag: Grundlagsskydda den personliga integriteten » Kryptoblog

Nytt förslag: Grundlagsskydda den personliga integriteten

December 5th, 2007 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Integritetsskyddskommittén har lagt fram ett förslag om att införa ett skydd i grundlagen för den personliga integriteten. Riksdag och Departement har läst förslaget:


Integritetsskyddskommittén konstaterade i ett delbetänkande att lagstiftaren fäster alltför ringa vikt vid integritetsintresset när nya lagar antas. I stället har bland annat effektiviteten i brottsbekämpningen framhållits. I förra veckan justerade kommittén sitt slutförslag.

Enligt förslaget ska ett nytt stycke läggas till i regeringsformen. I 2 kapitlet där medborgarnas grundläggande fri och rättigheter, som till exempel yttrandefriheten, räknas upp vill kommittén i paragraf 6 skriva in ett skydd för integriteten.

Integritetsskyddskommitténs förslag finns i SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten.

SUO 2007:22

Läs igenom kommitténs förslag och tycker du att det är ett bra förslag är det nu hög tid att börja prata med din representant i riksdagen. Det tänker jag göra.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

3 comments

 1. steelneck says:

  Tja.. Man kan ju undra vilka utgångspunkter de har när de skriver så här (sid 198):

  För att kunna verka brottsförebyggande måste polisen inhämta och bearbeta information i större utsträckning än vad som sker vid det reaktiva arbetssätt som tidigare i större utsträckning präglade polisens arbete. Insamling och bearbetning av uppgifter måste också avse enskilda personer redan vid en låg grad av misstanke och omfatta även fall då misstankarna inte kunnat preciseras till att avse en viss specifik händelse eller gärning. Det ligger därför i sakens natur att en brottsförebyggande arbetsmetod innebär ett ökat intrång i den enskildes personliga integritet i förhållande till ett reaktivt arbetssätt.

  Fundera riktigt djupt på vad de egentligen säger. Måste polisen verkligen övervaka dig för att kunna verka brottsförebyggande?

  Vad de förespråkar ovan är att vi skall frångå rättsprincipen om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats, att oskyldiga människor skall betraktas som presumtiva brottslingar och därmed kunna behandlas därefter tämligen obehindrat. Det är precis samma tänk som grundlägger “preemtive strikes” – Jag känner obehag och är rädd för min granne, han kanske vill mig illa, så det är bäst att jag går dit och slår honom på käften för säkerhets skull. Att tänka så är på intet sätt brottsförebyggande, tvärt om.

  Citat ovan visar att vi är på väg bort från den demokratiska rättsstaten, i synnerhet då när det kommer från folk som säger sig vilja värna individens integritet. Misstro övervakaren mest när denne säger sig värna om din integritet! Demokratin är yttrst beroende av att myndigheternas agerande är transparent, och att medborgarnas inte är det. Alla samhällen där motsatsen varit sann har varit sådana som vi inte kallat smutsiga regimer.

  Grundproblemet är avsaknad av ett grundmurat engagemang för mänskliga fri- och rättigheter. När detta saknas så gör man ofelbart misstaget att ställa säkerhet som en sorts motsats till frihet, där ligger pudelns kärna. Ingen vill ju verka för en ineffektivisering av brottsbekämpningen, och trillar därmed ned i samma tänk som diverse diktaturer har anammat genom historien. De grundläggande fri. och rättigheterna utgör själva grundvalen för säkerheten, därför får aldrig säkerhetsåtgärder gå ut över frihet för då motverkar säkerheten sig själv och förlorar sitt berättigande. Säkerhetens berättigande går förlorad i samma ögonblick man låter säkerhet stå i motsats till grundläggande fri och rättigheter, och man gör sig ofelbart till drakdödaren som hugger huvudena av just precis de ideal man säger sig vara för.

  Rättsväsendet skall kunna, med saklig juridisk misstankesbeskrivning, övervaka brottsmisstänkta medborgare, inga andra. Grundprincipen som är fundamental för demokratin är att alla har rätt till ett privatliv, inbegripet privat kommunikation och meningsutbyte. En optimering mot brottsbekämpning allena förändrar detta, och därmed samhället i grunden.

  Rick Falkvinge höll ett mycket välformulerat tal om precis detta vid demokrativeckan i Eskilstuna härförleden, ett tal som han lagt ut på sin blogg: Effektiv brottsbekämpning eller demokrati?

 2. Joachim says:

  Aloha!

  Klok tänkt, och tyvärr har du i grunden helt rätt. På samma sätt som att man i USA pumpar in pengar i en massa mer eller mindre garanterat verkningslösa skydd mot terrorism (men som blåser upp oron och gör intrång i personers integritet) vill ingen här vara den som propagerar för en mindre effektiv rättvårdande och polisiär verksamhet.

  Samtidigt har vi i Sverige fått en utveckling mot en ökad mängd organiserad brottslighet. Att denna förändring inte kräver anpassade arbetsmetoder vågar inte jag ta gift på. Om allmän övervakning av medborgarna är effektivt har jag svårt att köpa, men det kanske är så.

  Problemet i dag är väl att det inte finns något lagmässigt krav på att ta hänsyn till integriteten. Och här tror jag att förslaget kan vara ett mycket bra steg framåt.

  Så: Jag vet inte om motiveringarna som du bla citerar är korrekta, men innebär det att förslaget är felaktigt och dumt? Tycker du inte förslaget om ett grundlagsskydd för personlig integritet är bra?

 3. steelneck says:

  Jodå, visst skulle ett skydd av individen emot övergrepp av staten vara bra att ha redan i grundlagen, det är bara det att jag inte hittat något sådant förslag i den där rapporten. Jag har dock inte lusläst hela. Vad jag hittade var citatet ovan som fick mig att fundera över deras motiv, och det kan du kontrollera lätt på sidan 198.

  Du får gärna posta sidnumret till det där förslaget.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.