Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
Varför idiotisk säkerhet är så populär » Kryptoblog

Varför idiotisk säkerhet är så populär

February 26th, 2007 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Bruce Schneier har skrivit en krönika på Wired News om CYA-säkerhet. CYA som i Cover Your Ass. Bruce Schneiers poäng är att skälet till att det dyker upp en massa idiotiska säkerhetsåtgärder är att dom för politiker och tjänstemän som inför dom:

 • Inte kostar något – merkostnader för åtgärden betalas av någon annan, oftast av den stora massan.

 • Ger intryck av att man försöker åstadkomma trygghet.

 • Alltid kan anses som lyckad. Inför man en åtgärd som skyddar mot ett problem som aldrig skulle inträffa kommer åtgärden ändå att anses som lyckad – det hände ju inget.

 • Alternativkostnaden kan potentiellt vara mycket stor. Om det inträffar något (läs: terroristattack) och man inte gjort något ser man ut att vara passiv. Har man gjort något, men det man gjort, men inte stoppat det som inträffade var det ändå ett försök till åtgärd.

Även om datalagring, fler övervakningskameror, SÄPO-rapportering i skolan etc är aldrig så menlösa, kostsamma eller ineffektiva är det iaf försök att skydda befolkningen. Att då erkänna att åtgärden inte ger något, eller tom är direkt felaktig kommer knappast att ske.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

2 comments

 1. A says:

  Ibland kan det kanske vara upplevelsen av säkerhet i en population som är viktig, snarare än verklig säkerhet för populationen. Den risk som tex terrorhoten mot usa utgör är nog i högsta grad marginell. Även om ett stort antal nya 911 skulle inträffa så genererar de nog i praktiken, baserat på förluster av människoliv och resurser, inte någon skada för usa. Dvs betydligt allvarligare händelser än 911 innebär inte något faktiskt hot mot usa vad avser händelserna per se. Vidare föreligger rimligen inte en hotbild som kan motsvara ens något i närheten av en ny 911.
  Vad som däremot kan utgöra ett problem är om en stor andel av populationen upplever sig vara hotad, och speciellt om de därför förändrar sina vanor på ett sådant sätt att det kan påverka ekonomin. Efter 911 så minskade tex antalet flygresenärer.
  Åtgärder som ökar populationens tillit kan då vara väl så viktiga även om de är mer eller mindre meningslösa ur säkerhetsperspektiv. Syftet med åtgärderna kanske inte nödvändigtvis primärt är att öka säkerheten, utan de kan syfta till att öka populationens uppfattning om säkerheten. Åtgärderna kanske därför ska ses som något som syftar till att skydda den amerikanska ekonomin.
  I USA mördas årligen ca 14.000 personer medan ca 43.000 personer omkommer i trafiken. Antalet dödsfall vid 911 var blysamt i jämförelse. Även ett nytt 911, med ca 3000 döda, varje år skulle vara relativt marginellt i jämförelse med antalet mördade och trafikdödade. Varför då denna omställning av USA? Rimligen därför att osannolika händelser som 911 trots allt genererar skada, om inte den upplevda säkerheten ökar, i form av påverkan på ekonomin. Det kan sålunda faktiskt vara rationellt att införa “idiotisk säkerhet”. Åtgärderna avser helt enkelt mer att korrigera människornas brist på en korrekt riskanalys, än att reducera någon egentlig risk.
  Kombineras detta med en admnistration som gärna inför integritetskränkande lagar så kan nog inte utfallet bli något annat än det i USA.
  Mot detta kan man naturligtvis anföra att det rimligen hade varit bättre att använda resurserna till effektiva åtgärder, speciellt om dessa hade kunnat vara lika spektakulära som de ineffektiva åtgärderna. Förmodligen spelar det dock inte så stor roll, eftersom händelserna som ska förhindras är så osannolika att de i vilket fall som helst i princip inte kommer att ske.

 2. Joachim says:

  Aloha!

  A, jag tror att du har helt rätt. Ett bekymmer jag ser är att nya säkerhetsåtgärder gör att befolkningen i gemen upplever sig allt mer hotad, och att man därför vill han än mer säkerhet. Dvs uppmäksamheten kring säkerhet som skapas vid diskussion och införande av åtgärder förstärker bilden av att man är hotad. Och så blir vi alla trygghetsnarkomaner.

  Kopplingen till hotet mot ekonomin hade jag inte tänkt på, men den är säkert en stark drivkraft, inte minst för att en försämrad ekonomi i sig är ger upphov till ökade spänningar i samhället och därmed leder till säkerhetsproblem.

  Stort tack för kommentaren – du skriver väldigt bra.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.