Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
PTS remissvar om SOU 2005:038 » Kryptoblog

PTS remissvar om SOU 2005:038

January 3rd, 2006 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Post & Telestyrelsen (PTS) har publicerat ett remissvar Betänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i
brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38)
.

PTS ställer sig generellt sett positiv till förslaget. PTS vill dock inte gå med på att exempelvis rätt att besluta om vissa undantag skall flyttas från PTS till Rikspolisstyrelsen. Det är dock inte det viktiga.

Vad som är viktigt är att PTS ser allvarliga problem med de krav på datalagring som förekommer i förslaget. PTS ser inte bara att förslaget skulle innebära ökade kostnader för operatörerna, utan PTS ser även problem med integritet och balans mellan rättssäkerhet och polisiär verksamhet. Några citat:


Det behöver knappast påpekas att IP-nummer inte kan anses vara rena kataloguppgifter som är tillgängliga för var och en. Snarare är det så att IP-nummer kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation på ett helt annat sätt än traditionella telefonnummer. Att sådana uppgifter som torde vara av stort skyddsvärde ur en integritetsaspekt mer eller mindre godtyckligt skall utlämnas till polis och åklagare även om ingen förundersökning eller misstanke föreligger ter sig olämpligt. Att en effektivisering medför att själva utlämnandet sker mer eller mindre automatiserat talar ännu starkare för denna PTS uppfattning.

Jag är inte så hemma på kanslisvenska och hur man brukar yttra sig i ett remissvar från en myndighet, men jag inbillar mig att PTS uttalande innebär en ordentlig kritik mot förslaget.

När datalagringsdirektivet, som röstades igenom i EU-parlamentet innan jul nu skall omvandlas till Svensk lagstiftning, bör förhoppningsvis PTS åsikter och påpekanden komma att vägas in. Skönt att PTS i detta fallet visar att dom förstår tekniken och inser konsekvenserna.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.