Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-content/plugins/wp-super-edit/wp-super-edit.core.class.php on line 109 and defined in /home/stromber/public_html/kryptoblog/wp-includes/wp-db.php on line 1222
IST – Sveriges nya IT-säkerhetsmyndighet » Kryptoblog

IST – Sveriges nya IT-säkerhetsmyndighet

September 15th, 2005 by Joachim Strömbergson Leave a reply »

Regeringens utredare av informationssäkerhet Anders Svärd presenterade i dag resultatet från sin utredning.

Utredning föreslår att en ny muyndighet skall bildas som föreslås få ansvaret för signalskydd, signalspaning och teknisk informationssäkerhet i Sverige. Namnet på den nya myndigheten föreslås bli Institutet för signalunderrättelsetjänst och teknisk informationssäkerhet, förkortat till IST.

Förslaget innebär att befintliga myndigheter får andra uppgifter. Bland annat att Försvarets radioanstalt, FRA, skall ombildas och att Militärens underrättelse- och säkerhetsjänst, MUST, mister ansvaret för totalförsvarets signalskydd.

Enligt Anders Svärds slutbetänkande, som lämnats till försvarsminister Leni Björklund är det en fråga om att renodla och koncentrera hanteringen av IT-säkerhet. I dagsläget vilar ansvaret på ett flertal myndigheter, exempelvis Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Försvarets Radioanstalt (FRA), Post- och telestyrelsen (PTS) och Försvarets materielverk (FMV).

Så långt gott och väl. Att IT-säkerhet, som blir allt viktigare för såväl enskilda som företag och hela samhället, skall vara utspritt över ett stort antal myndigheter verkar enligt min mening inte vettigt. Visserligen behöver det finnas kompetens inom IT-säkerhet på alla myndigheter, men ansvar och fokus behöver koncentreras. Att det dessutom hamnar i en civil myndighet upplever jag som positivt för rättssäkerheten.

Dock skall tydligen den nya myndigheten IST inte bara få samlat ansvar för signalunderrättelsetjänsten och för den tekniska kompetensen, nej den ska också kunna sälja service till såväl myndigheter, offentliga företag men även till det privata näringslivet. Vilken typ av service kan det bli frågan om tro? Konkurrens?

Det jag funderar på är vad som händer med FRA och några andra myndigheter. Enligt en artikel om slutbetänkandet är försvarets experter är missnöjda. Tidigare har det föreslagits att FRA skall få utökade befogenheter att bedriva signalspaning. Som jag läser slutbetänkandet hamnar detta istället hos nya myndigheten IST och FRA blir ordentligt vingklippt. Läser man FRAs pressrelease framstår det dock som om det är FRA som är den nya myndigheten.

En annan organisation som jag är nyfiken på hur dom påverkas är SITIC - Sveriges Incidentcentrum. Kommer deras verksamhet att flyttas från PTS till IST?

Slutligen presenterades precis att Försvarets totalforskningsinstitut – FOI flyttat klart till Kista. FOI arbetar även dom med IT-säkerhet. Hur påverkas dom av bildandet av IST?

Vi får följa utvecklingen. Nedan följer ett antal länkar till slutbetänkande, pressreleaser och artiklar.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.